DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN FÖRETAGSBYN

Företagsbyn byggnad
Lokalerna i Företagsbyn

Industrilokaler i Lindbacken

Mitt emot Handelsbyn, nedanför pendlarparkeringen, kommer det att byggas lokaler anpassade för företag inom industriverksamhet. Exempelvis byggföretag, måleri, lager, produktion och service. Byggnaden är planerad för 14 stycken lokaler fördelat på två plan om 170-240 kvadratmeter styck.

Byggnadens utformning

Då byggnaden kommer vara väl synlig från länsväg 288 har hänsyn tagits med avseende på val av material och byggnadens utformning för att passa in i omgivningen. Vertikala delar utformas för att ge den långsmala byggnaden en känsla av höjd. För att skapa anknytning till bostadsområdet bredvid har stort fokus lagts på byggnadens baksida, som vetter mot bostäder och naturområde, med bland annat vertikalt stående träpaneler som skapar en naturlig övergång från industri till bostäder. Dova kulörer tillsammans med en försiktig utformning gör att byggnaden smälter in väl i området.

Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 01 (107+107 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 02 (89+89 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 03 (91+119 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 04 (112+119 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 05 (89+89 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 06 (89+89 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 07 (105+105 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 08 (105+105 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 09 (89+89 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 10 (89+89 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 11 (112+119 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Lokal 12 (91+119 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Ledig lokal

Entréplan, Lokal 13 (89+89 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
fr. 1 400 kr/kvm
Företagsbyn logo
Såld lokal

Lokal 14 (107+107 m²)

FÖRETAGSBYN, Lindbacken
SÅLD